Seraphin Van Damme

14 november 1893 Lochristi
20 juli 1942 St Amandsberg
geboorte-akte Seraphin Van Damme
14/11/1893 Lochristi om 01.30 uur
Het jaar achtienhonderd drieennegentig, den veertienden november om vier ure nanoen, voor ons Gustaaf De Mey, burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand van de gemeente Lochristi, is verschenen Van Damme Josephus, oud acht en twintig jaar, werkman te Lochristi wonende, wijk Hoeksken Nr honderd vier en twintig, dewelke ons heeft verklaart dat heden morgen om half twee uren in deze gemeente geboren is een kind van het mannelijk geslacht in zijne woonst, van hem verklaarden en van zijn echtgenoote De Meester Barbara oud acht en twintig jaar, huishoudster, wonende samen alhier. Welk kind hij heeft vertoond en waaraan hij heeft verklaard te geven den voornam van Seraphinus.  Deze verklaring gedaan in bijzijn van Van Damme Seraphinus, oud vijfen vijftig jaar, wonende te saffelare en Jan D'Hooge, oud zestig jaar, ?, wonende te Lochristi, getuigen daartoe aangezocht door den verklaarden. Waarvan akte opgemaaktten gemeentehuizen van Lochristi en die na lezing door ons met den vader en den 1° getuige is geteekend, de 2° getuige was ongeletterd.
Uit het huwelijk van Seraphin en Marguerite Masure is een dochter ontsproten: "Robine".
Zoon van: Josephus Van Damme en Barbara De Meester
Gehuwd Gent op 4-8-1928
Echtgenote:Marguerite Masure
WELKOM OP DE WEBSITE VAN SERAFIJN EN ANITA
We are all in the family
Terug naar boven
Huwelijksfoto van Seraphin en Marguerite Masure. Getrokken te Gent op 4-8-1928