Barbara De Meester
Geboren te Lochristi op 28/10/1867 om 03.00 uur
Echtgenote van Josephus Van Damme
Dochter van Franciscus en Maria Theresia De Croock
Uittreksel uit de geboorteakte
"In den jare achttienhonderd zeven en Zestig den acht-entwintigsten october, ten vier ure namiddag. Voor ons Gustavus Bernardus De Mey, schepen der gemeente Lochristi, arrondissement Gent, provincie Oostvlaanderen, aangestelden beambte van den civilen staat, is verschenen De Meester Franciscus, werkman, oud twee-en dertig jaren wonende in de Dorpstraat dezer gemeente welken ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren in deze gemeente, heden acht-entwintigsten october ten Dry ure 's morgens, van hem verklaarder en van Maria Theresia De Croock, zijne huisvrouw, oud één- endertig jaren, en aan welke hij verklaard heeft te willen geven de namen van "Barbara" . Dezelve verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Tobias de Waele, wever, oud dertig jaren, wonende te Zeveneecken en Petrus Livinus Bogaert, werkman en winkelier, oud één-envijftig jaren, wonende te Lochristi. En hebben wij beambte deze akte geteekend. De vader en getuige kunnen niet schrijven, ongeletterd zijnde"
WELKOM OP DE WEBSITE VAN SERAFIJN EN ANITA
All in the family