Maria Stephanie Van Damme
Geboren op 08 december 1898 om 11.00 uur te Oostacker
Uittreksel uit de geboorteakte
Het jaar achttien honderdachten negentig den tienden december om negen ure voormiddag, Voor ons Joseph Vanden Auwermalen, schepen, gedelegeeden ambtenaar van de burgelijken stand Oostacker, aroondissement Gent Oostvlaanderen, is verschenen Joseph Van Damme, oud éénendertig jaren, jachtbewaker, wonende te Oostacker, geboortig van Lochristi, die ons heeft verklaard dat eergisteren achtsten december om elf uren voormiddag in hunne woonst geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht van hem verklaarder en van Barbara De Meester oud een eendertig jaren, zonder beroep, geboortig van Lochristie, zijne huisvrouw, welk kind hij heeft vertoond en waaraan hij verklaard te geven de voornamen van "Marie Stephanie. Deze verklaring en vertooning gedaan in bijzijn van Bernardus Goedhals oud eenen dertig jaren veldwachter en Petrus De Brujeler oud negenentwig jaren, timmerman, beiden wonende te Oostacker, getuigen hiertie aangezocht. Hiervan akte dadelijk opgemaakt ten gemeentehuize en na voorlezing door ons met den vader getuigen getekend

Dochter van: Josephus Van Damme en Barbara De Meester
WELKOM OP DE WEBSITE VAN SERAFIJN EN ANITA
We are all in the family