Ferdinandus Van Damme

Geboren in 1804 (Juiste datum nog op te zoeken)
Overleden te Saffelaere op 17/02/1864
Echtgenote: Marie Theresia De Neve
Hoeveel kinderen Ferdinandus Van Damme en Marie Theresia De Neve (Deneve) samen hadden is alsnog een op te zoeken item. Eén van zijn kinderen "Seraphinus" was erbij toen zijn overlijden werd aangegeven op het gemeentehuis.
In het jaer achttienhonderd vierenzestig den achtste february om acht uur in de voormiddag, voor ons Karel, Lodewijk Hilvemaert, schepen,gedelegeerd ambtenaar burgerstand van Saffelaere, arondissement Gent, provincie Oostvlaanderen zijn verschenen: Seraphin Van Damme, oud achtentwintig jaere ? en August dewilde, oud dertig jaeren, schrijver, beiden woonachtig alhier. den eerste zoon en den tweede kennis van den overledenen dewelke ons hebben verklaart dat als gisteren zeven february om elf uur voormiddag Ferdinand Van Damme, oud zestig jaeren, vlaschbereider, geboren en wonende te Saffelaere, zoon van Jacob en van Amelberga Baumens en alhier ontslapen echtgenoot van Marie Theresia De Neve is overleden in deze gemeente wijk Loohoeksken ......
Aan de hand van dit overlijdensbericht hebben we de ouders van Ferdinand kunnen achterhalen en alzo zijn we opnieuw een generatie verder terug kunnen gaan.
Zoon van: Jacobus Van Damme en Amelberga Bouwens
WELKOM OP DE WEBSITE VAN SERAFIJN EN ANITA
All in the family